Web Analytics
 

ตรวจเอชไอวี [HIV Test]

"หากคุณสงสัยว่าตนจะติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่" และต้องการตรวจเลือด หรือหลาย ๆ คนอาจจะเรียกว่า ตรวจเอดส์ ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าการตรวจเอชไอวี หรือตรวจเอดส์ถือเป็นเรื่องปกติและไม่ใช่สิ่งที่น่าอายอีกต่อไป ควรทำจิตใจให้สบาย การตรวจเลือดถือเป็นขั้นตอนหนึ่งในการเอาใจใส่สุขภาพของคุณ โดยปัจจุบันมีนโยบายจากทางภาครัฐ ส่งเสริมให้คนไทยสามารถตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ณ โรงพยาบาลรัฐที่เข้าร่วมโครงการ หรือสามารถค้นหาสถานที่ตรวจใกล้บ้านคุณบนเว็บไซต์ออนไลน์ ซึ่งขั้นตอนในปัจจุบันนั้นมีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถรู้ผลได้ภายในวันที่ทำการตรวจ ข้อมูลของคุณจะถูกปกปิดเป็นความลับ

โดยวิธีการตรวจหลักๆ ในปัจจุบัน ได้แก่

 • การตรวจเอชไอวี แบบ Anti-HIV โดยวิธีนี้จะสามารถตรวจได้หลังจากมีความเสี่ยงมาประมาณ 2-6 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถรู้ผลได้เลย (แล้วแต่ขั้นตอนของแต่ละสถานที่ตรวจ)

 • การตรวจแบบ NAT ถือเป็นวิธีการตรวจหาเชื้อเอชไอวีที่รวดเร็วที่สุด สามารถตรวจได้หลังจากมีีความเสี่ยงประมาณ 5-7 วัน หากรู้ผลแล้ว แนะนำให้ตรวจซ้ำอีกครั้งด้วยวิธีแรกที่ 1-3 เดือนเพื่อยืนยันผลเลือดอีกครั้ง

speakoutthailand แนะนำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงบ่อย ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีทุกๆ 3 เดือน

ประโยชน์ของการตรวจเอชไอวี

ข้อดีของการตรวจเลือด HIV มีอยู่มากมาย ทำให้เรารู้สถานะของตัวเองและทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อไวรัสเอชไอวีมากขึ้น เราได้สรุปประโยชน์ไว้ 7 ข้อ ได้แก่

 • หากผลเป็นลบ และไม่ติดเอชไอวี สามารถป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อเอชไอวีได้ เช่นใช้ถุงยาง หรือการทานเพร็พเพื่อป้องกัน

 • ไม่เครียด หรือกังวลเกียวกับเอชไอวีว่าตัวเองจะติดไหม

 • เมื่อผลเป็นบวกสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที และไม่ต้องรอให้แสดงอาการ

 • เมื่อรับยาต้าน และได้รับการรักษา จะทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงใช้ชีวิตอย่างปกติ

 • หากผลเป็นบวกสามารถวางแผนป้องกันคู่ของตนเองติดเชื้อ และชักชวนคู่ไปตรวจเลือดได้

 • เมื่อผลเป็นบวกสามารถวางแผนป้องกันการติดเชื้อไปสู่ลูกได้

 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ และการป้องกันตนเอง สามารถถ่ายทอดไปยังเพื่อน คนรัก และคนในครอบครัว

ใครบ้างควรตรวจเอชไอวี?

 • ผู้ที่มีคู่นอนมากกว่า 1 คน

 • ผู้ที่เสพยาเสพติดโดยใช้เข็มฉีดยา

 • ผู้ที่ตัดสินใจจะมีคู่ หรืออยู่กินฉันท์สามีภรรยา

 • ผู้ที่สงสัยว่าคู่นอนของตน จะมีพฤติกรรมเสี่ยง

 • ผู้ที่คิดจะตั้งครรภ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทั้งของแม่ และลูก

ตรวจเอชไอวีที่ไหน?

ปัจจุบันมีนโยบายจากทางภาครัฐ ส่งเสริมให้คนไทยสามารถตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ณ โรงพยาบาลรัฐที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ยังค้นหาสถานที่ตรวจไกล้บ้านได้ที่.   https://hivthai.org

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตัวเอง

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอ-วี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าชุดตรวจเอชไอวีสำหรับใช้ตรวจด้วยตนเอง (HIV self-testing) สามารถขอขึ้นทะเบียนเพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ โดยกำหนดให้ชุดตรวจที่ต้องการขึ้นทะเบียนและนำไปจำหน่ายนั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามที่ประกาศฯกำหนด   ตอนนี้มีชุดตรวจที่สามารถซื้อและตรวจด้วยตัวเอง  คือ อินสติ insti  https://thailandhivtest.com/