Web Analytics
 

U=U ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่

U=U ย่อมาจาก Undetectable = Untransmissable คือผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี แต่มีวินัยในการทานยาต้านไวรัสและดูแลตัวเองอย่างดี จนทำให้ไวรัสเอชไอวีในเลือดมีปริมาณน้อยมากหรือตรวจแทบจะไม่เจอแล้ว

ส่งผลให้ไม่เกิดการส่งต่อของเชื้อให้กับผู้อื่น ผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง นอกจากจะมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเหมือนคนปกติทั่วไป แล้วยังไม่สามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น

ในการประชุมปีถัดมาที่กรุงอัมสเตอร์ดัมเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 มีการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ PARTNER 2

ซึ่งแยกดูเฉพาะคู่ชายกับชายที่มีผลเลือดต่าง 972 คู่ โดยมีการเก็บข้อมูลจำนวนครั้งที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย และไม่มีการใช้ยาป้องกันก่อน และหลังการสัมผัสเชื้อ และคู่นอนที่ติดเชื้อยังมีปริมาณไวรัส

ในเลือดน้อยกว่า 200 copies ต่อซีซีของเลือด (ตรวจไม่เจอ) พบว่าแม้จะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย รวมแล้ว 76,991 ครั้ง (เฉลี่ยปีละ 43 ครั้งต่อคน) ไม่พบมีใครติดเชื้อแม้เพียงรายเดียว (ผู้รายงานพูดว่าพยายามหาเท่าไรก็หาไม่เจอ!)

โดยสรุป ถ้าติดเชื้อและกินยาจนตรวจไม่เจอเชื้อในเลือดแล้ว

คนๆนั้นไม่เป็นอันตรายกับใคร แม้จะมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนของเขาโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยก็ตาม เรียกว่า ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่ (U=U) เป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมควรรู้

เพื่อลดการตีตราและรังเกียจผู้ติดเชื้อ คนที่อาจมีเชื้ออยู่แล้วจะได้กล้าไปตรวจ คนที่ตรวจเจอจะได้กล้าไปรักษาและรักษาให้ดีจะได้ไม่ส่งต่อเชื้อให้ใคร เอดส์ก็จะยุติได้ในประเทศนี้และโลกนี้

ขอบคุณข้อมูล จาก ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 8 สิงหาคม 2561

สรุปเรื่อง U=U ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่

  • ผู้ติดเชื้อที่กินยาต้านไวรัสเป็นอย่างดีจนตรวจไม่เจอเชื้อไวรัสในเลือดแล้ว(มีปริมาณเชื้อ #HIV น้อยกว่า 40-50ก็อปปี้ต่อ 1CC ของเลือด)

  • ผู้ติดเชื้อที่กินยาต้านไวรัสเป็นอย่างดีจนตรวจไม่เจอเชื้อไวรัสในเลือด จะไม่แพร่เชื้อให้กับใครได้

  • ผู้ที่ตรวจพบเชื้อแล้วเข้าสู่กระบวนการรักษา เร็วเท่าไหร่ ดีเท่านั้น